Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Από το υπουργείο παιδείας προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Γενική Αγωγή 26 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ60 και 31 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ70 
Oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Π.Ε. για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 19 έως και την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018.
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν: 3 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 3 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών
Καλή αρχή και καλή τοποθέτηση στις συναδέλφισσες.
Δείτε τα ονόματα και τις περιοχές πρόσληψεις των αναπληρωτών ΕΔΩ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 17/4/2018

Σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου την Τρίτη 17-4-2018 και σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1)  Έγινε η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 4 συναδέλφισσες/ ους κλάδου ΠΕ70 (μόνιμοι), σε 5 συναδέλφισσες/ους κλάδου ΠΕ70 (αναπληρωτές), σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60 και σε αναπληρωτή συνάδελφο κλάδου ΠΕ20
2) Μετά από εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δόθηκε η έγκριση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 3 συναδέλφισσες/ους κλάδου ΠΕ70, σε συνάδελφο κλάδου ΠΕ19, σε συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ07 και σε 2 συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ06.
3) Εγκρίθηκε η μείωση ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα λόγω τοκετού, σε 2 αναπληρώτριες συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ70 και σε μία αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ32.
4)   Έγινε θετική εισήγηση στο αίτημα παραίτησης από τη θέση της υποδιευθύντριας του 12ου Δ.Σ. Ρόδου συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ70.
5)   Έγινε θετική εισήγηση για διάθεση πλεονάζουσων ωρών για το Δ.Σ. Καρδάμαινας Κω.
6)   Αναγνωρίστηκαν οι προϋπηρεσίες για βαθμολογική εξέλιξη σε μόνιμη συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ11 και σε μόνιμη συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60.
7)   Εγκρίθηκαν οι μετακινήσεις που έγιναν σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60 στο 1ο Ν/Γ Ιαλυσού, σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60 στο Ν/Γ καλάθου, και σε αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60.50 στο 21ο Ν/Γ Ρόδου και διατέθηκε εξ ολοκλήρου αναπληρώτρια συναδέλφισσα κλάδου ΠΕ60.50 στο 1ο Ν/Γ Ρόδου
8)  Έγιναν οι προσωρινές τοποθετήσεις 8 μόνιμων συναδελφισσών κλάδου ΠΕ70, 2 μόνιμων συναδελφισσών κλάδου ΠΕ60, 2 μόνιμων συναδελφισσών κλάδου ΠΕ06 και αναπληρώτριας συναδέλφισσας κλάδου ΠΕ32 στο 13ο ΔΣ Ρόδου που επέστρεψαν από άδειες.
9)   Έγινε η κύρωση των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της Δωδεκανήσου.
Α) Σε πρώτη φάση (από 18-4-2018) θα γίνει η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων του 10ου Δ.Σ. Ρόδου και την τοποθέτησή τους στα οργανικά κενά.
Β) Στη συνέχεια (από 24-4-2018) θα δηλωθούν και θα δοθούν τα εναπομείναντα κενά για την διαδικασία υποβολής των μεταθέσεων των εκπ/κών που αιτήθηκαν μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου, των εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και των εκπ/κών που ήρθαν με μετάθεση από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών Γενικής Εκπ/σης (πλην Μουσικών) και Ειδικής Αγωγής για το σχολ. έτους 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους αναπληρωτές εκπ/κούς Γενικής Εκπ/σης (πλην Μουσικών) και Ειδικής Αγωγής, από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2018-2019.
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/ ).
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από έκδοση νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.
Δείτε την εγκύκλιο για τη Γενικής ΕΔΩ
Δείτε την εγκύκλιο για την Ειδικής ΕΔΩ

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εκπ/κών Α΄/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, σε υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου παιδείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 28-03-2018 μέχρι 10-04-2018 και ώρα 15.00.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).
Δείτε την πρόσκληση για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ πατώντας ΕΔΩ
Δείτε την πρόσκληση για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου παιδείας ΕΔΩ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας Εκπ/σης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2017-2018.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις ανήλθαν σε 4.596 από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν ΜΟΝΟ 551 ποσοστό 11,99 %!!!!! Οι μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τα «επεξεργασμένα» οργανικά κενά από τους διορισμένους Περιφερειακούς Διευθυντές και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και όχι με τα πραγματικά κενά που δόθηκαν από τα ΠΥΣΠΕ της χώρας. 
Από την Α΄/βάθμια Εκ/ση Δωδ/σου πήραν μετάθεση (Γενική Αγωγή) για άλλα ΠΥΣΠΕ οι παρακάτω:
Δάσκαλοι, 14 συναδέλφισσες/οι,
Αγγλικής Γλώσσας, 6 συναδέλφισσες,
Φυσικής Αγωγής, μία συναδέλφισσα
Για τα πειραματικά Διαπολιτισμικά σχολεία, ένας συνάδελφος δάσκαλος.  
Στην Ειδική Αγωγή ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου  2 συναδέλφισσες δασκάλες (εσωτερική μετάθεση από γενική) και ένας συνάδελφος δάσκαλος ήρθε από άλλο ΠΥΣΠΕ.
Εύχομαι στις/στους μετατιθέμενους συναδέλφισσες/ους καλή τοποθέτηση.
Δείτε τις μεταθέσεις όπως τις ανακοίνωσε ο αιρέτος μας στο ΚΥΣΠΕ Νίκος Φασφαλής, πατώντας ΕΔΩΤρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Κινητοποίηση ΔΟΕ - Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ρόδου στις 16 Μαρτίου για μόνιμους διορισμούς - Κήρυξη στάσης εργασίας

Κινητοποίηση Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ρόδου την Παρασκευή 16 Μαρτίου
Το ΔΣ του συλλόγου μας, σε συνέχεια της μαζικής κινητοποίησης της Παρασκευής 2 Μαρτίου στην οποία πήραν μέρος πολλοί συνάδελφοι μόνιμοι και αναπληρωτές δείχνοντας με τη στάση τους διάθεση για αγώνα, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, αλλά και της απόφασης της ΔΟΕ για απεργιακή δράση, αποφάσισε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
  Στο πλαίσιο αυτό κηρύσσει 3ωρη επιπλέον διευκολυντική στάση εργασίας (08.00 – 11.00) και (13.00 – 16.00) την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, η οποία σε συνδυασμό με τη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΔΟΕ (11.00 – 14.00), μπορεί να μετατραπεί σε 24ωρη απεργία.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 13.00 στο γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (Κτήριο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου).
Παλεύουμε για:
·        μόνιμους, μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,
·        14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα,
·        στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
·        εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,
·        μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το δημοτικό σχολείο,
·        αύξηση δαπανών για την παιδεία,
·        υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, ημέρα 24ωρης απεργιακής δράσης
 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 κι έπειτα και από την πρόσκληση που δέχτηκε από τον Υπουργό Παιδείας για πραγματοποίηση συνάντησης την Τετάρτη 7 Μαρτίου, αποφάσισε ομόφωνα έπειτα από τη συζήτηση επί των προτάσεων που  αρχικά είχαν κατατεθεί, τα παρακάτω:
·        Δεν συμμετέχουμε στη συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας. Η μεγαλειώδης συγκέντρωση της 2 Μαρτίου, η οποία χτυπήθηκε βίαια από τα Μ.Α.Τ., μια μόνο οδό συνάντησης με την πολιτική ηγεσία αφήνει ανοιχτή, αυτήν της συνάντησης με αγωνιστική κινητοποίηση.
·        Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις, κηρύσσοντας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, ημέρα 24ωρης απεργιακής δράσης (με 3ωρη στάση εργασίας από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και 3ωρη από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη την ημέρα).
·        Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στη 1 μ. μ. δίνοντας το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για αληθινή στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που τη συρρικνώνουν και περικόπτουν τις θέσεις εργασίας (π.χ. τριμελείς επιτροπές  εγγραφών των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ 79/2017) σε εφαρμογή των κατευθύνσεων που θέτουν οι "θεσμοί" και ο Ο.Ο.Σ.Α. 
Παλεύουμε για:
·        μόνιμους, μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,
·         14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα,
·        στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
·        εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,
·        μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το δημοτικό σχολείο,
·        αύξηση δαπανών για την παιδεία,

·        υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
     Διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση για 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 16/3/2018
 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας που έχει κηρυχθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφορά τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες του απογευματινού προγράμματος (και των ΔΥΕΠ).
         Οι κατά τόπους Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να κηρύξουν επιπλέον 3ωρες στάσεις εργασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη την ημέρα.Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών στην Α΄/βάθμια Εκπ/ση

Από το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπ/κοί στη Γενική Αγωγή για Παράλληλη Στήριξη και σε ΔΥΕΠ
1) 17 εκπ/κοί του κλάδου ΠΕ60
2) 46 εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08,ΠΕ19/20 και ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) 
3)400 εκπ/κοί Δάσκαλοι ΕΑΕ, Νηπιαγωγοί ΕΑΕ και ΠΕ70-Δασκάλων για παράλληλη στήρηξη 
4) 21 εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ06 για απασχόληση σε ΔΥΕΠ
Στα Δωδεκάνησα προσλήφτηκαν: 10 εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για παράλληλη στήρηξη και 3 συναδέλφισσες κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΕΑΕ παράλληλης στήρηξης.
Καλή αρχή και καλή τοποθέτηση στις/στους συναδέλφισσες/ους

Δείτε τα ονόματα των αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη πατώντας ΕΔΩ
Δείτε τα ονόματα των αναπληρωτών της γενικής πατώντας ΕΔΩ